ՀՀ կառավարության կողմից հավատարմագրված «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանն իրականացնում է բարձրագույն ուսումնական մասնագիտական գործունեություն՝ բակալավրի և մագիստրոսական կրթական ծրագրերով՝ հետևյալ բաժիններում՝ «Իրավագիտություն» , «Տնտեսագիտություն», «Օտար լեզուներ. մանկավարժություն» (անգլերեն, գերմաներեն), « Լրագրություն» , «Դեղագործություն» («Ֆարմացիա») ։
Շրջանավարտներին շնորհվում է պետական դիպլոմ։
 

 

× Whatsapp