Ընդունելություն 2021-2022թթ.

ՀՀ կառավարության կողմից հավատարմագրված «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.- «Իրավագիտություն» , «Տնտեսագիտություն» , «Օտար լեզուներ. մանկավարժություն » (անգլերեն, գերմաներեն),- « Լրագրություն » , « Դեղագործություն» ( «Ֆարմացիա» ) ցերեկային և հեռակա (բացի «Ֆարմացիայից») բաժիններում (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, վրացերեն լեզուներով):

Ուսման տևողությունը ցերեկային բաժիններում 4 տարի է (բացի ֆարմացիայից), հեռակա բաժիններում և «Ֆարմացիա» մասնագիտության գծով` 5 տարի: Կատարվում է նաև ընդունելություն մագիստրատուրայի համար ՝ «Իրավագիտություն», «Տնտեսագիտություն», «Օտար լեզուներ. մանկավարժություն», «Լրագրություն» մասնագիտությունների գծով (2 տարի տևողությամբ):

Տարեկան ուսման վարձը ցերեկային բաժնում «Ֆարմացիա», «Իրավագիտություն», «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների համար` 350 000 դրամ, «Օտար լեզուներ. մանկավարժություն», «Լրագրություն» մասնագիտությունների համար՝ 250 000 դրամ և հեռակա բաժիններում` 150 000 դրամ:

Պահանջվող փաստաթղթերն են.

1․Անձնագրի պատճեն,

2․Ատեստատ,

3․6 լուսանկար 3х4,

4․ Բժշկական տեղեկանք։

Ընդունող հանձնաժողով. Հայաստան 0047 Երևան , Արմենակյան 125, հեռ. +374 10 653270, + 374 93 370804, 041 99 77 07

e-mail info@shirakatsi.am կայքը՝ https://shirakatsi.amhttp://webber.am/

× Whatsapp