Դասացուցակ

Հարգելի՛ դասախոսներ, «Տնտեսագիտություն» և «Ֆարմացիա» բաժիններում ստացիոնար սովորող 2-րդ կուրսի ուսանողների դասացուցակը ներկայացնում ենք ստորև։

Մյուս կուրսերի դասացուցակը՝ առաջիկա օրերին

× Whatsapp