Մագիստրատուրա

ՀՀ կառավարության կողմից հավատարմագրված «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանը 2008 թվականից իրավունք է ստացել աշխատելու նաև մագիստրոսի կրթական ծրագրերով՝ «Իրավաբանություն», «Տնտեսագիտություն», «Օտար լեզուներ», «Ժուռնալիստիկա» մասնագիտությունների գծով:

× Whatsapp