Քննական ժամանակացույց

Հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող սիրելի’ ուսանողներ, ծանոթացեք 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննական ժամանակացույցին:

Սիրելի’ ուսանողներ, ծանոթացեք 2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման քննական ժամանակացույցին:

Սիրելի’ ուսանողներ, ծանոթացեք քննական ժամանակացույցին

× Whatsapp