Ուսումնական նյութեր

Մեջբերումներ դասախոսների՝ ուսանողներին տրամադրած նյութերից․

Հոդված 24. Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու տարիքը

· 16 տարեկանը լրացել է նախքան հանցանք կատարելը

· 14 տարեկանը լրացել է և նա կատարել է

սպանության (104-108-րդ հոդվածներ),

դիտավորությամբ առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու (112-116-րդ հոդվածներ),

մարդուն առևանգելու (131-րդ հոդված),

բռնաբարության (138-րդ հոդված),

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների (139-րդ հոդված),

ավազակության (175-րդ հոդված),

գողության (177-րդ հոդված),

կողոպուտի (176-րդ հոդված),

շորթման (182-րդ հոդված),

առանց հափշտակելու նպատակի ավտոմեքենային կամ տրանսպորտային այլ միջոցին ապօրինաբար տիրանալու (183-րդ հոդված),

ծանրացուցիչ հանգամանքներում գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու (185-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասեր),

զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորթելու (238-րդ հոդված),

թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր հափշտակելու կամ շորթելու (269-րդ հոդված),

տրանսպորտային միջոցները կամ հաղորդակցության ուղիները փչացնելու (246-րդ հոդված),

խուլիգանության (258-րդ հոդված) համար անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության եթե հասել է քր օր ով նախատեսված տարիքի, սակայն մտավոր զարգացման մեջ հետ մնալու հետևանքով ընդունակ չի եղել ամբողջ չափով գիտակցել իր արարքի բնույթն ու նշանակությունը կամ ղեկավարել դա, ապա նա:

Հոդված 24. Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու տարիքը

·         16 տարեկանը լրացել է նախքան հանցանք կատարելը

·         14 տարեկանը լրացել է և նա կատարել է

սպանության (104-108-րդ հոդվածներ),

դիտավորությամբ առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու (112-116-րդ հոդվածներ),

մարդուն առևանգելու (131-րդ հոդված),

բռնաբարության (138-րդ հոդված),

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների (139-րդ հոդված),

ավազակության (175-րդ հոդված),

գողության (177-րդ հոդված),

կողոպուտի (176-րդ հոդված),

շորթման (182-րդ հոդված),

առանց հափշտակելու նպատակի ավտոմեքենային կամ տրանսպորտային այլ միջոցին ապօրինաբար տիրանալու (183-րդ հոդված),

ծանրացուցիչ հանգամանքներում գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու (185-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասեր),

զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորթելու (238-րդ հոդված),

թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր հափշտակելու կամ շորթելու (269-րդ հոդված),

տրանսպորտային միջոցները կամ հաղորդակցության ուղիները փչացնելու (246-րդ հոդված),

խուլիգանության (258-րդ հոդված) համար անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության եթե հասելէ քր օր ով նախատեսված տարիքի, սակայն մտավոր զարգացման մեջ հետ մնալու հետևանքով ընդունակ չի եղել ամբողջ չափով գիտակցել իր արարքի բնույթն ու նշանակությունը կամ ղեկավարել դա, ապա նա․․․․․․

× Whatsapp