Վարձաչափերը

ՀՀ կառավարության կողմից հավատարմագրված «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանում տարեկան ուսման վարձը ցերեկային բաժնում՝ «Ֆարմացիա», «Իրավագիտություն», «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների համար` 350 000 դրամ է, «Օտար լեզուներ. մանկավարժություն», «Լրագրություն» մասնագիտությունների համար՝ 250 000 դրամ և հեռակա բաժիններում` 250 000 — 350 000 դրամ:

× Whatsapp